genealogie, stamboom, heraldiek, familiewapen, aldfaer, stamboomonderzoek, persoonskaarten

De genealogie van Ermelose families

Op dit moment zijn er 18425 documenten te raadplegen

Welkom op de Ermelose Genealogische Databank.

De Ermelose Genealogische Databank is een initiatief van de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo. Het doel is het verzamelen van genealogisch materiaal van de families die in Ermelo hebben gewoond of wonen.
De genealogische gegevens worden uitgezocht door een werkgroep. Aanvullende gegevens zoals akten, foto’s en levensverhalen zijn alleen te raadplegen door onze leden.

Aan de samenstelling van de databank wordt veel zorg besteed. Mocht u een fout tegenkomen, mailt u ons dan.
Wij zullen regelmatig veranderingen en nieuwe namen toevoegen en wensen u veel plezier bij het zoeken naar uw Ermelose familie.

De werkgroep Genealogie wordt geïnstalleerd door voorzitter Van Loo

Database

Gedcomfile: stamboom-22-03-2019
Datum file: 2019-03-22 11:00:19
Bestandsnaam: 2019-03-22-stamboom.ged
OV-Ermeloo

Zoekplaatje

De werkgroep heeft foto`s gekregen. Soms zijn de personen die erop staan onbekend. Daarom vraagt de werkgroep genealogie uw hulp. De foto bij deze tekst bijvoorbeeld komt uit de fotodoos van Gerrit Stip. Er zijn er meer en we zijn benieuwd naar informatie. Naar de fotodoos ...


Laatste nieuws

Totaal lijst

Inhoud website

Op dit moment bevat de genealogie 4824 personen en zijn er 18425 documenten te raadplegen. Voor het overgrote deel zijn dit - op basis van onze uitgangspunten en van 1922 terugwerkend - de Ermelo'se huwelijkspartners (huidige gemeentegrens) uit de jaren 1890 t/m 1922. Verder zijn er, om ook in de beginfase van de site wat diepte aan de data te geven, twee "Bekende Ermelo'se Families" - voor zo ver mogelijk - uitgediept. De families Loedeman en van Loo. Het aantal documenten is nu 14837 maar, door dubbele verwijzing omdat bijv. een trouwakte voor beide partners gelijk is, zijn deze goed voor 18425 koppelingen. De werkgroep is, naast het onderzoeken en invoeren van de huwelijken uit de periode van vóór 1900, nu ook bezig met de huwelijken tussen 1922 en 1932.


Aldfaer
   Hans   

Personeelsregister spoorwegen


Auteur
Hans Gerards

Op de site van het Utrechts Archief kan sinds kort gezocht worden naar inschrijvingen van personeelsleden van de spoorwegen. Het gaat om de periode 1836-1920. Het is een nieuwe bron voor stamboomonderzoekers die willen weten wie er wanneer bij de spoorwegen werkte. U kunt personeelsleden vinden van 8 spoorwegmaatschappijen. Welke informatie kunt u ontdekken? Het geboortejaar, hoeveel kinderen men had en welke functies iemand bekleedde. Daarnaast hielden enkele maatschappijen zelfs bij welke straffen er werden uitgedeeld, zoals het inhouden van salaris wanneer iemand een rijtuig niet goed had schoongemaakt. Ga voor de schat aan informatie naar: Het Utrechts Archief-spoorwegregister


Agenda