genealogie, stamboom, heraldiek, familiewapen, aldfaer, stamboomonderzoek, persoonskaarten

De genealogie van Ermelose families

Op dit moment zijn er 18742 documenten te raadplegen

Welkom op de Ermelose Genealogische Databank.

De Ermelose Genealogische Databank is een initiatief van de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo. Het doel is het verzamelen van genealogisch materiaal van de families die in Ermelo hebben gewoond of wonen.
De genealogische gegevens worden uitgezocht door een werkgroep. Aanvullende gegevens zoals akten, foto’s en levensverhalen zijn alleen te raadplegen door onze leden.

Aan de samenstelling van de databank wordt veel zorg besteed. Mocht u een fout tegenkomen, mailt u ons dan.
Wij zullen regelmatig veranderingen en nieuwe namen toevoegen en wensen u veel plezier bij het zoeken naar uw Ermelose familie.

De werkgroep Genealogie wordt geïnstalleerd door voorzitter Van Loo

Database

Gedcomfile: stamboom-15-06-2019
Datum file: 2019-06-15 16:40:15
Bestandsnaam: stamboom-15-06-2019.ged
OV-Ermeloo

Zoekplaatje

De werkgroep heeft foto`s gekregen. Soms zijn de personen die erop staan onbekend. Daarom vraagt de werkgroep genealogie uw hulp. De foto bij deze tekst bijvoorbeeld komt uit de fotodoos van Gerrit Stip. Er zijn er meer en we zijn benieuwd naar informatie. Naar de fotodoos ...


Laatste nieuws

Totaal lijst

Inhoud website

Op dit moment bevat de genealogie 4936 personen en zijn er 18742 documenten te raadplegen. Voor het overgrote deel zijn dit - op basis van onze uitgangspunten en van 1922 terugwerkend - de Ermelo'se huwelijkspartners (huidige gemeentegrens) uit de jaren 1890 t/m 1922. Verder zijn er, om ook in de beginfase van de site wat diepte aan de data te geven, twee "Bekende Ermelo'se Families" - voor zo ver mogelijk - uitgediept. De families Loedeman en van Loo. Het aantal documenten is nu 15109 maar, door dubbele verwijzing omdat bijv. een trouwakte voor beide partners gelijk is, zijn deze goed voor 18742 koppelingen. De werkgroep is, naast het onderzoeken en invoeren van de huwelijken uit de periode van vóór 1900, nu ook bezig met de huwelijken tussen 1922 en 1932.


Aldfaer
   Hans   

Landelijke grondadministratie, het kadaster


Auteur
Hans Gerards

In 1806 is besloten dat er een kadaster moest komen. Vanaf 1811 tot 1832 waren veel landmeters bezig om Nederland in kaart te brengen. Vanaf 1832 wordt het onroerend goed geregistreerd. Het kadaster is een mooie hulpbron voor het onderzoek naar de woonomstandigheden van uw voorouders. Wat was hun bezit aan onroerend goed? Wat is er met hun grond of huis gebeurd na hun overlijden? Van elk perceel wordt het volgende vastgelegd: naam van de eigenaar, ligging en afmetingen, soort van gebruik (huis, weiland enz.), zakelijke rechten zoals eigendom, hypotheek, recht van overpad, recht van opstal.


Agenda