Oudheidkundige Vereniging "Ermeloo"

Ontsloten Archief begraafplaats Kruiskamp te Ermelo.

de Kruiskamp

Bron Wikipedia:

"Op de hoek van de huidige Putterweg en Wethouder Rikkerslaan werd in het jaar 1829 de eerste gemeentelijke begraafplaats gesticht. Voorheen was het een stuk bouwland dat bekendstond als "De Kruiskamp". De stichting kwam voort uit een koninklijk besluit uit 1827, dat begraven in de kerk verbood en voor steden en dorpen met minder dan 1000 inwoners de aanleg van een begraafplaats buiten de bebouwde kom verplicht stelde. Voor die tijd werden overledenen begraven in en om de kerk. Op de begraafplaats stond een baarhuisje, bedoeld voor het bergen van lichamen en het bewaren van baren en doodgraversgereedschap. In 1851 en 1860 werd de begraafplaats vergroot. In 1917 kwam er een einde aan het begraven op de Kruiskamp toen de begraafplaats aan de huidige Varenlaan in gebruik werd genomen."

De werkgroep Genealogie van de ~ Oudheidkundige Vereniging Ermeloo ~ heeft m.b.v. archiefmateriaal een lijst kunnen samenstellen van de begravingen op de voormalige begraafplaats "Kruiskamp". De gegevens in deze databank beslaan de periode 2 jan 1884 t/m 17 mei 1917.